Glowny Panel

Glowny Panel


Opis

Glowny Panel dostarcza zintegrowane funkcje sledzenia i edycji informacji medycznych oraz umożliwia lekarzowi organizacje jego dziennych aktywnosci z poziomu jednego miejsca.

Lekarz ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów dla ktorych prowadzi leczenie. Moze zapisac wszystkie informacje zebrane podczas wywiadu medycznego i zaplanowac leczenie. Lekarz może również wyszukiwać i sledzic karty leczenia wybranych pacjentów.

System wspiera lekarza w podejmowaniu decyzji poprzez wyszukiwanie zgodnych kart leczenia lub proponujac przejście do kolejnej fazy leczenia zdefiniowanej w procedurach leczenia.