Siec Lekarzy

Siec Lekarzy


Opis

Instytucja medyczna buduje sieć opieki zdrowotnej przez publikacje własnych procedur leczenia oraz subskrypcje usługi leczenia zewnetrznych świadczeniodawców. Instytucja medyczna może zlecic zewnetrznej organizacji medycznej wykonanie usług medycznej i śledzić postęp w leczeniu.

Instytucja medyczna może otrzymac dostep projektu leczenia realizowanego w partnerskiej instytucji medycznej. System zapewnia integracje informacje medycznej pochodzącej z różnych placówek medycznych.

Instytucja medyczna może konsultować leczenie z zewnetrzna instytucja medyczna. Każdy użytkownik może monitorować konsultacje w której jest zaangazowany i jest powiadamiany o nowych otwartych konsultacjach.