Zarzadzanie Czasem

Zarzadzanie Czasem


Opis

System dostarcza rozbudowana funkcjonalność do zarządzania czasem w rozproszonym środowisku medycznym. Aktywnosci medyczne mogą być planowane dla jednego, jak i dla wielu dostawców usług medycznych w różnych placówkach medycznych.

Taskboard umozliwia użytkownikowi nawigowanie pomiędzy kalendarzami różnych użytkowników oraz wybranie zintegrowanego kalendarza, który zawiera zaplanowane zdarzenia wielu użytkowników.

Użytkownik nie musi opuszczac karty leczenia aby zaplanować wszystkie działania zapisane w karcie leczenia. System wykorzystuje informacje z planu leczenia, aby zaproponować najbardziej odpowiednie daty i znaleźć personel medyczny dla planowanych aktywnosci.