Plan Leczenia

Plan Leczenia


Opis

Plan leczenia jest zbiorem kart leczenia zorganizowanych jako hierarchia powiązanych procedur leczenia. W większości przypadków plan leczenia jest budowany progresywnie przez wybranie tranzycji do następnej procedury leczenia.

Kiedy leczenie jest całkowicie zdiagnozowane, plan leczenia zawiera wszystkie karty leczenia i personel medyczny może zaplanować wszystkie czynnosci przewidziane dla leczenia.

Plan leczenia dostarcza pacjentowi informacji na temat celów i metod leczenia i pomaga zaangażować go w organizowanie leczenia