Procedura Leczenia

Procedura Leczenia


Opis

Plan leczenia może być sformalizowany jako procedura leczenia i zapisany jako szablon dla nowego leczenia. Procedura leczenia składa się z jednej lub większej liczby kart leczenia a każda z nich reprezentuje tranzycje (zmiane kierunku) w leczeniu, która moze byc wybrana w procesie leczenia.

Gdy procedura leczenia jest wybierna tworzona jest nowa karta leczenia, ktora zawiera informacja pochodząca z procedury leczenia. Lekarz może zmodyfikowac zawartosc nowej karty leczenia w celu jej dopasowania do istniejacego procesu leczenia.

Procedura lecznicza można zostac opublikowana jako usługa leczenia i zlecona przez inna instytucje medyczna co umozliwia tworzenie rozproszonego planu leczenia realizowanego w roznych lokalizacjach.